WOKALNE ZAJĘCIA INDYWIDUALNE (1-2 osoby)

W ramach zajęć wokalnych realizujemy ćwiczenia z emisji głosu (w tym: na oddech, rezonans, fonację, artykulację, dykcję, wyrównanie rejestrów itp.). Wykonujemy ćwiczenia wzbogacające warsztat wokalny, poszerzające skalę głosu i eliminujące niepożądane podczas śpiewu zaciski i spięcia. Poza tym pracujemy nad utworami, techniką ich wykonania i interpretacją. Dysponujemy sprzętem nagłośnieniowym i dzięki temu uczestnicy mają możliwość pracy z mikrofonem.

Czas, częstotliwość zajęć i terminy, uzależnione od potrzeb uczestników, uzgadnia się z instruktorem prowadz±cym.

Podstawową jednostką pracy jest godzina 60 min. Istnieje możliwość wydłużenia zajęć przy proporcjonalnie wyższej opłacie.

Zajęcia te przewidujemy dla osób od 7 lat. Można się na nie zapisać przez cały rok.

W razie niejasności, pytań czy chęci zapisania się zapraszamy do kontaktowania się bezpośrednio z naszymi instruktorami.


WOKALNE ZAJĘCIA GRUPOWE

Na wokalnych zajęciach grupowych realizujemy te same zagadnienia, co na zajęciach indywidualnych, rozszerzone o śpiew wielogłosowy (harmoniczny). Uczymy się pieśni w języku polskim i angielskim (m.in. z szerokiego repertuaru muzyki rozrywkowej i gospel), zwracając uwagę na rytm i koordynację głosowo-ruchową. Przeprowadzamy ćwiczenia rytmiczne i improwizacyjne. Zajęcia te odbywają się w grupach wiekowych: dzieci 7-9 lat oraz 10-13 lat, młodzież 14-17 lat i dorośli. Zajęcia grupowe dla każdej grupy prowadzone są 1 raz w tygodniu i trwają 90 min. Można się na nie zapisać przez cały rok.


TEORIA MUZYKI Z PODSTAWAMI HARMONII JAZZOWEJ


+ PRZYGOTOWANIE I UDZIAŁ W KONCERTACH Z PROFESJONALNYMI MUZYKAMI

Sednem muzykowania jest interakcja i współgranie z innymi muzykami w zespole muzycznym. Wokalista jest jego częścią, dlatego powinien znać zasady pracy i współpracy z muzykami instrumentalistami. Powinien również znać zasady zapisu utworów powszechnego w muzyce rozrywkowej.

Zajęcia te przeznaczone są głównie dla miłośników śpiewania, wokalistów, którzy w pracy zespołowej stawiają swoje pierwsze kroki, ale również dla instrumentalistów-samouków i wszystkich tych, którzy chcieliby poznać tajniki zapisu muzycznego na swój własny użytek.

Teoria muzyki z kształceniem słuchu m.in.:

Zajęcia z teorii muzyki odbywają się w systemie grupowym 1 raz w tygodniu i trwają 60 min. Program zakłada przerobienie niezbędnego materiału w ciągu 1 roku szkolnego. Dlatego można się na te zajęcia zapisać tylko do połowy października.

Osoby, które wybiorą ten przedmiot, będą miały niespotykaną możliwość uczestniczenia w 3 koncertach w roku, w których sami śpiewać będą wokalne partie solowe, a akompaniować im będą profesjonalni, doświadczeni muzycy, którzy pod przewodnictwem naszego pianisty, przygotują na te koncerty specjalne aranżacje.
Przygotowanie do koncertów i próby z muzykami odbywają się wg harmonogramu ustalanego za każdym razem przez naszego pianistę z uczestnikami.
Sugerujemy, aby osoby, które wybiorą ten przedmiot, wzięły pod uwagę przynajmniej 1 lekcję wokalu indywidualnego w miesiącu (samemu lub w dwójce), aby się do koncertów wokalnie przygotować. Nie jest to jednak bezwzględny wymóg.

UWAGA!!! Na te zajęcia mamy ograniczoną liczbę miejsc – przyjmujemy tylko 15 osób na rok. Przypominamy: zapisy tylko do połowy października.


AKOMPANIAMENT FORTEPIANOWY

Przedmiot, który otworzy Ci świat muzyki, w którym jesteś samowystarczalny – jako wokalista i akompaniator równocześnie.
Przedmiot ten wprowadza podstawy gry na fortepianie ze szczególnym naciskiem na muzykę rozrywkową, rytm, podstawy harmonii jazzowej i zapis jazzowy.
Przedmiot ten jest prowadzony tylko w systemie indywidualnym (1 osoba na zajęciach). Długość i częstotliwość spotkań ustala uczestnik z instruktorem prowadzącym.
UWAGA!!! Uczestnik, który wybierze ten przedmiot, musi mieć możliwość ćwiczenia na fortepianie (pianinie) w domu. Szczegóły u instruktora prowadzącego.


Naszą stronę odwiedziło już gości.

2015 © Studio Wokalne "Lidus-Art" Edyta i Izabela Turowskie
Szczecin, ul Grodzka 7
tel. 600 00 94 93, 662 08 86 08

www.lidus-art.com | www.facebook.com
powered by Isul